Poezijos kartografija

Josifo Brodskio Vilnius


Žemėlapyje fiksuojamos Brodskio aplankytos Vilniaus vietos, remiantis jo draugų prisiminimais bei jo paties poezija – Tomui Venclovai dedikuotais eilėraščių ciklais “Lietuviškasis divertismentas” ir “Lietuviškasis noktiurnas”. Biografinius ir poetinius duomenis apie Brodskio vizitus į Lietuvą buvo surinkęs ir publikavęs Jakovas Klocas nuotraukomis iliustruotoje knygoje rusų kalba “Josifas Brodskis Lietuvoje”, 2010 (jis taip pat buvo parengęs knygai Vilniaus žemėlapį, kuriame pažymėtos “Brodskio vietos”). Autoriaus leidimu ši informacija buvo panaudota rengiant interaktyvų žemėlapį.

Pirmą kartą Josifas Brodskis atvyko į Lietuvą 1966 m. rugpjūčio pabaigoje Andrejaus Sergejevo (jo Maskvos bičiulio, dažnai poilsiaujančio Lietuvoje) kvietimu. Atskrido į Vilniaus oro uostą, apsistojo pas Romą Katilių Liejyklos gatvėje. Vilniuje savo pirmojo vizito metu jis svečiavosi mažiau negu savaitę, po to išvyko į Palangą. Per tą savaitę naujų vietinių draugų dėka (vienas jų buvo Tomas Venclova), jis spėjo apvaikščioti Vilniaus senamiestį, aplankyti Sudervę ir Trakus.Vėliau Brodskis nuolat lankydavosi Lietuvoje ir Vilniuje iki emigruodamas į Vakarus (šių apsilankymų datas žr. skyriuje “Autoriaus biografija”).

Anot Rimvydo Šilbajorio, Brodskio poezijoje: “…tiesiogiai, realistiškai vaizduojamos Lietuvos nėra. Yra tik Brodskio ir Venclovos mintyse ir draugystėje egzistuojanti, perdėm poetinė visata, kuriai sukurti buvo pasiskolinti kai kurie Lietuvos atributai”.

 

Literatūra

  • Яков Клоц, Иосиф Бродский в Литве, Санкт-Петербург: Perlov Design Center, 2010.
  • Rimvydas Šilbajoris, Josifo Brodskio Lietuviškieji Divertismentai ir Noktiurnai, Metmenys, 1997, Nr. 72. Prieiga internetu:
    http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_205717_1&biRecordId=37208