Poezijos kartografija

Josifo Brodskio Vilnius


Josifas Brodskis (1940, Leningradas – 1996, Niujorkas) – rusų poetas, eseistas, Nobelio premijos laureatas (1987).

Pirmą kartą Brodskis atvyko į Lietuvą ir Vilnių 1966 m. rugpjūčio pabaigoje; vėliau – 1967 m. pavasarį ir rudenį, 1968 m. žiemą ir vasarą, sutiko Vilniuje naujuosius 1969 m., vienai dienai buvo užsukęs į Vilnių 1969 m. vasarą, 1971 m. balandžio 5-7 d. atvyko susitikti su lenkų vertėju Viktoru Vorošilskiu, po to svečiavosi tų pačių metų rugsėjo 9-12 d., taip pat buvo atvažiavęs 1972 m. prieš emigruodamas į Vakarus. Iš viso 1966-1972 m. laikotarpiu Brodskis lankėsi Lietuvoje mažiausiai 10 kartų.

Šie vizitai paliko pėdsakų Brodskio poezijoje. Pirmasis eilėraštis lietuviška tematika “Palangoje” datuojamas 1967 m., vėliau pasirodė Tomui Venclovai dedikuotas ciklas “Lietuviškasis divertismentas” (1971) ir mini-poema “Lietuviškasis noktiurnas” (1974-1983). Taip pat yra žinomas nebaigtas eilėraštis “Ruduo išpuolė šiltas, aš gyvenau Lietuvoj…” (), išlikęs Brodskio archyve ir minimas Jakovo Kloco parengtoje knygoje “Josifas Brodskis Lietuvoje” (2010).

 

Literatūra:

 • Josifas Brodskis, Lietuviškas divertismentas (vertė Gintaras Patackas). Prieiga internetu: http://www.vilniausmuziejai.lt/virtual_parodos/Brodskis/Lietuviskas_DIVERTISMENTAS.htm
 • Josifas Brodskis, Lietuviškas noktiurnas (vertė Gintaras Patackas), in: Metmenys, 1997, Nr. 72, p. 53-67. Prieiga internetu: http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_205717_1&biRecordId=37208
 • Tomas Venclova, Josifo Brodskio “Lietuviškasis divertismentas”, in: Tomas Venclova, Vilties formos, Vilnius, 1991. Prieiga internetu:
  http://www.vilniausmuziejai.lt/virtual_parodos/Brodskis/T_VencovaDIVERTISMENTAS.htm
 • Josifo Brodskio ryšiai su Lietuva [poeto draugų atsiminimai], sud. R. Katilius, Vilnius, 2013.
 • Josifas Brodskis, Vaizdas į jūrą = С видом на море, sud. M. Zingeris, Vilnius, 1999.
 • Рамунас Катилюс, Связи Иосифа Бродского с Литвой, in: Поэт в закрытом гарнизоне, сост. Олег Щеблыкин, Санкт-Петербург, 2008.
 • Рамунас Катилюс, Интервью, in: Валентина Полухина, Бродский глазами современников. Книга третья (2006-2009), Санкт-Петербург, 2010.
 • Яков Клоц, Иосиф Бродский в Литве, Санкт-Петербург, 2010.
 • Евгений Рейн, Литва и Бродский, Бродский и Литва…, Вильнюс, 1997, Nr. 2.